Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
mắt 3,vk16 3m15 full 14,sx5s víp tb5686,max sách,5 bánh,10m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,100,000đ
full 12 4m8,sx tb0231,max sách,hết yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
full 12 2m8,234m yên...
Cấp độ: 108
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
3m12 full 8 9,1m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
vk15 full 12 13,st lv100 2cm tb1331,8stn,119m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
1m14 full 12 1m8,sx5s 2cm tb0022,8stn,8m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
full 14 3m12,mắt 2,st tb2510,8stn,10m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
1m14 full 12,st 2cm tb,8stn,7m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
380,000đ
2m15 full 12 13,st lv100 tb0331,8stn,11m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ
tieu 80 sv4 vk16 sói tl9996 max sách bánh còn 480 triệu yên...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,400,000đ
quạt 59 sv7 vk mcs học 11 sách sói tl4333 còn 14m yên 110 lượng...
Cấp độ: 59
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
kunai 49 sv1 học 8stn sói tl633 còn 15m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
670,000đ
kiem 49 sv4 học 11 sách sói tl6666 còn 60m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
830,000đ
cung 99 sv5 học 8stn sói tl7766 còn 204m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
2,140,000đ
kunai 60 sv4 full14 vk mcs học 11 sách 10 bánh sói tl6666 còn 4...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,660,000đ
tieu 70 sv2 vk14 học 8stn 1skn ngọc 1 sll sói tl4333 còn 20m y...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ
tieu 90 sv5 vk mcs sói tl7777 còn 166m yên max skil9x...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,160,000đ
kunai 130 sv5 sx tl6666 có nhẫn 9x cộng 14 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
3,500,000đ
kunai 70 sv3 vk mcs học 11 sách 1b sx tl5555 còn 643m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,170,000đ
quạt 70 sv1 sói tl6664...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
720,000đ