Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
tieu 98 sv4 học 11 sách sx tl6664 còn 110m yên max skil9x...
Cấp độ: 98
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
tieu 99 sv2 học 7stn sói tl6622 còn 37m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tieu 130 sv5 sói tl6666 còn 285m yên max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
vk16 full 14 4m12,st5s 2cm tb4447,max sách,max bánh,4m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,850,000đ
3 món +14 ,7 món +12 ,8 sách ,xe máy 5 sao ngon...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
vũ khí +14 ,9 món +16 ,max sách ,16 bánh ,phân thân tiêu lv89 ,...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
5,500,000đ
sét +12 ,8 sách ,găng tl ngon ,tbs4555 ,rương 119tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
6 món +12 ,4 món +14 ,max sách ,siêu xe 5 sao ngon tbs6669 ,rươ...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
sét +12 ,8 sách ,rương 169tr yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
sét +12 ,găng tl2 ,3 bánh...
Cấp độ: 96
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
sét +14 , full tinh luyện,có sói 5 sao ngon ,siêu xe 5 sao ngon...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,300,000đ
kunai 99 sv2 vk mcs học 8stn còn 95m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
380,000đ
cung 69 sv4 full set mcs sói tl999...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
2,750,000đ
tieu 110 sv4 max skil9x có skil10x...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
kunai 103 sv5 vk mcs học 8stn sx tl6544...
Cấp độ: 103
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,250,000đ
tieu 130 sv3 học 8stn 9 bánh sx tl7665 max skil910x còn 40m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
Kunai 43 vk mcs+12 tinh luyện 9, giày +12 tl3, bùa +12 tl4, trâ...
Cấp độ: 43
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
Tiêu 84 vk+14, 2m15, 2m14, 3m12, yoroi tl3, sx 5sao tb 1544,7st...
Cấp độ: 84
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
Tiêu 106 vk+14 tl6, full+14, 2m15, găng tl6, giày 1l4, bùa3 tl4...
Cấp độ: 106
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14, 3m12, găng tl4, bùa tl3, bội...
Cấp độ: 61
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ