Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
7 món +14 ,3 món +12 ,8 sách ,sói 5 sao ngon tbs0356 ,rương 537...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
950,000đ
vũ khí +13 ,3 món +12 ,siêu xe 2cm , rương 105tr yên...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
7 món +12...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
5 món +14 ,3 món +15 ,2 món +16 ,max sách ,10 bánh ,sói 5 sao n...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu 99 sv2 học 11 sách sx tl4333 rương đá 8...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tieu 50 sv2 vk14 mcs sói tl6432 còn 50m yên có vk4x c12 tl7...
Cấp độ: 50
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
quạt 115 sv3 vk13 học 11 sách 2b sx tl3433 còn 400m yên max ski...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
sét +12 ,sói 5 sao ngon...
Cấp độ: 69
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
full 14 5m12,st5s 2cm tb3226,max sách,24m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 122
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
full 14 2m12,st5s tb1222,8stn,10m yên...
Cấp độ: 61
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
830,000đ
Cung 79 vk+14, full+12, 1m14, găng tl3, sói vip lv100 full tb ,...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
Kiếm 70 mắt 2, vk+12 tl6, găng+12, phong thượng mã full tb, 8s...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
240,000đ
Tiêu 78 mắt 3, 5m14, 4m12, vk+12 tl6, găng +14 tl6, giày+14 tl6...
Cấp độ: 78
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
Quạt 77 vk+10 full 8...
Cấp độ: 77
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
quạt 79 sv1 gần set mcs sx tl6644 học 11 sách 4 banh còn 72m yê...
Cấp độ: 79
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
dao 70 sv1 9 món mcs học 11 sách 5b sói tl8877...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
2,050,000đ
9 món +12 ,max sách ,2 bánh ,tbs5566 ,rương 195tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
1m16 full 14,st5s víp,Pt tiêu 85 vk 14 gt 14 tl7,2v4 còn lại fu...
Cấp độ: 122
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
4,200,000đ
Có cải trang,full 14 4m12,st tb0221,8stn,18 bánh,7m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ