Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
kunai 80 sv6 sx tl43 còn 141m yên...
Cấp độ: 80
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
440,000đ
tieu 130 sv5 học 8stn 2b sx tl6666 còn 90 lượng max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
tieu 70 sv4 vk14 mcs sói tl5553 ngọc 1 mcs sll...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,370,000đ
kiem 42 sv1 học 8stn trâu tl6543 còn 53m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
full 12,st lv100 tb2222,8stn,79m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
420,000đ
cung 50 sv3 vk14 mcs học 11 sách 2b sói tl7654 còn 185m yên...
Cấp độ: 50
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,330,000đ
tieu 99 sv2 vk14 học 11 sách 1b sx tl5443 còn 23m yên max skil9...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
690,000đ
cung 120 sv4 học 8stn 1skn sói tl5333 max skil10x...
Cấp độ: 120
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,100,000đ
Vk12 Giá Rẻ...
Cấp độ: 66
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
co yoroi ,mắt 3, 9 sách ,rương 126tr yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
5 món +12...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
4 món +12, 8 sách ,trâu ngon tbs4666 ,rương 38tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
full 15 3m14,st5s tb4776,8stn,1k2 lượng,2tỷ yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
2m15 full 14,st5s tb4553,8stn,15 bánh,975 lượng,1tỷ8 yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,550,000đ
4 món +13 ,1 món +14 ,5 món +12, max sách ,2 bánh ,sói 5 sao ng...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
7 món +12 ,2 món +11 .siêu xe 3 sao tbs3335...
Cấp độ: 85
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
9 món +12 ,1 món +14 ,bùa tl2 ,8 sách ,sói ngontbs0414...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
370,000đ
2 món +12 ,siêu xe 5 sao ,rương 180tr yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
full 12,full tl,st tb0433,8stn,99m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kiem 69 sv5 có sói tl6666 vk mcs học 8stn...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ