Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
full 12 1m11 1m8,st tb2432,8stn,2m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
420,000đ
3 món +14 , 7 món +12 ,max sách, rương 33tr yên...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
3 món +16 ,5 món +15 ,2 món +14 , siêu xe 5sao ,sói 5sao .tbs66...
Cấp độ: 123
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
3m14 full 12,sx lv100 tb0220,max sách,3m yên...
Cấp độ: 101
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
sét +12 ,max sách, 13 bánh ,siêu xe 5 sao ngon .phân thân tiêu ...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
full 12 2m8,st tb0200,6m yên...
Cấp độ: 63
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
220,000đ
sieu xe ngon...
Cấp độ: 78
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
9 món +12 ,8 sách ,rương 88tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
350,000đ
vũ khí +13 ,2 món +12 , 8 sách ,tbs1424...
Cấp độ: 66
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
kuani 60 sv4 vk14 mcs học 8stn sói tl4433 còn 41m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
380,000đ
tieu 115 sv4 sói tl7666 max skil910x có giày 9x cộng 12...
Cấp độ: 115
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,330,000đ
tieu 114 sv2 ngọc 23 sll sx tl7777 còn 481m yên max skil910x...
Cấp độ: 114
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,400,000đ
full 14 4m12,1m yên,có skil 10x...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
vk11 full 12,sx lv100 tb0300,8stn,hết yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
270,000đ
quạt 70 sv1 sói tl6555 còn 16m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,330,000đ
cung 103 sv2 học 8stn 2skn sx tl6664 còn 21m yên max skil9x còn...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,250,000đ
tieu 115 sv1 học 8stn sói tl4333 max skil10x...
Cấp độ: 115
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
590,000đ
kunai 130 sv2 vk mcs sói tl6654 còn 43m yên max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,440,000đ
dao 119 sv4 vk14 mcs sx tl5422 còn 26m yên max skil910x...
Cấp độ: 119
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
880,000đ
3m14 full 12,sx lv100 tb2442,8stn,108m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ