TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10633

Trở lại
420,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Shuriken & Tessen

Level: 59

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: vk13 full 12,st lv100 víp tb5606,8stn,50m yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: