TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10652

Trở lại
650,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 69

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 5 món +12 ,4 món +14 ,1 món +10, 8 sách ,siêu xe 5sao ngon ,rương 223tr yên