TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10657

Trở lại
550,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Shuriken & Tessen

Level: 59

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 9 món +12 ,1 món +14, 8 sách ,sói 2cm ,rương 22tr yên