TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10707

Trở lại
4,200,000 ATM

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 122

TTGT: Không

Nick VIP:

Thông tin: 1m16 full 14,st5s víp,Pt tiêu 85 vk 14 gt 14 tl7,2v4 còn lại full ngọc 1

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: