TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10765

Trở lại
750,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 78

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Tiêu 78 mắt 3, 5m14, 4m12, vk+12 tl6, găng +14 tl6, giày+14 tl6, áo tl0, quần tl3, bùa +14 tl6, nhẫn tl3, dây chuyền tl6, sói 5sao vip tb 6666, 11stn, đã ăn 7 bánh phong hoả