TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10855

Trở lại
250,000 ATM

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 81

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: vũ khí +13 ,3 món +12 ,siêu xe 2cm , rương 105tr yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: