TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11012

Trở lại
700,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Shuriken & Tessen

Level: 61

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+14, 3m12, găng tl4, bùa tl3, bội tl4, nhẫn tl3, sói 5 sao tb 3433, 8stn, đã ăn 10 bánh phong lôi, 10 bánh băng hoả vip

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: