TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11014

Trở lại
750,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 106

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Tiêu 106 vk+14 tl6, full+14, 2m15, găng tl6, giày 1l4, bùa3 tl4, bội tl6, sói 5sao tb 1742 , max sách

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: