TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11957

Trở lại
230,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Shuriken & Tessen

Level: 75

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: sói vip 8stn

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: