TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11962

Trở lại
2,000,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Shuriken & Tessen

Level: 90

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: kunai 90 sv2 vk mcs học 8stn 8 banh còn 3k4 lượng 273m yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: