TÀI KHOẢN NINJA SỐ #16787

Trở lại
935,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 90

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Kunai 90 f14 2m15, 7mtl , m2 , sói 5s 2cm tc cx ftbs , max sách 10bbh , 344m yên - pt kiếm 70 7m12

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: