TÀI KHOẢN NINJA SỐ #16806

Trở lại
700,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 99

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Kiếm 99 2m15 5m14 3m12, 7mtl , xe 5s ngon 2cm tc né ftbx 2263 , 8stn max bánh

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: