TÀI KHOẢN NINJA SỐ #16807

Trở lại
935,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 90

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Kiếm 90 f14 1m12 , full tl, m3 , sói 5s 2cm tc cx ftbs 6666 , 8stn , pt kiếm lv104 f12

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: