TÀI KHOẢN NINJA SỐ #6116

Trở lại
130,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 71

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 4m12 4m10 2m8,66m yên,ko sói

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: