TÀI KHOẢN NINJA SỐ #6121

Trở lại
1,500,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Shuriken & Tessen

Level: 130

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Kiếm 130 vk15 tl6 full 15 2m tl6 1m tl4 5m tl3 học 8stn sói ftb tl 2543 phân thân kunai 61