TÀI KHOẢN NINJA SỐ #6122

Trở lại
600,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Shuriken & Tessen

Level: 49

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: Kunai 49 vk12 tl7 full12 găng tl6 1m tl4 1m tl2 3m tl5 học 8stn 1skn sói ftb tl 3553

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: