TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7237

Trở lại
100,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Shuriken & Tessen

Level: 67

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: vũ khí +11 ,3 món +12,

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: