TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7253

Trở lại
1,020,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Bokken

Level: 60

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: kunai 60 sv1 vk4 mcs học 11 sách sói lv100 5sao tl6666 còn 63m yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: