TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7382

Trở lại
900,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 130

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 3m15 2m14 4m13 1m12,st5s tb3543,8stn,11m yên,có skill 10x

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: