TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7435

Trở lại
670,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 127

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: kunai 127 sv5 học 8stn 1skn sx lv100 5sao tl4432 còn 31m yên max skil10x

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: