TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7562

Trở lại
700,000 ATM

Phái: Cung

Server: Tone

Level: 50

TTGT:

Nick VIP: Không

Thông tin: TTGT Lv10, Sói Lv100 Hot

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: