TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7577

Trở lại
100,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 75

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: vu khí +12, siêu xe ngon

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: