TÀI KHOẢN NINJA SỐ #8534

Trở lại
1,430,000 ATM

Phái: Đao

Server: Shuriken & Tessen

Level: 70

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: dao 70 sv2 vk14 full set mcs sx tl6666 còn 25m yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: