TÀI KHOẢN NINJA SỐ #9804

Trở lại
1,170,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Shuriken & Tessen

Level: 70

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: kunai 70 sv3 vk mcs học 11 sách 1b sx tl5555 còn 643m yên

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: