Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 2162

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

Xem chi tiết
vk16 full16 full tl9 soi ftb t...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 130

14,000,000đ

MÃ SỐ: 2161

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 60

Xem chi tiết
vk12 full12...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 60

250,000đ

MÃ SỐ: 2160

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 79

Xem chi tiết
Kiem 79 vk14 tl2 4m14 full13 y...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 79

500,000đ

MÃ SỐ: 2159

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 49

Xem chi tiết
vk12 1m12 full8...

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 49

150,000đ

MÃ SỐ: 2158

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 40

Xem chi tiết
vk12 tl6 full8...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 40

160,000đ

MÃ SỐ: 2157

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

Xem chi tiết
Tiêu 98 vk15 đồ full14 15 3m12...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

1,050,000đ

MÃ SỐ: 2156

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 99

Xem chi tiết
vk14 1m8 full 12,vkTL6,GT6,Quầ...

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 99

550,000đ

MÃ SỐ: 2155

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 82

Xem chi tiết
7m12 3m8,GT tl2,yy2,st tb1131,...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 82

220,000đ

MÃ SỐ: 2154

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 74

Xem chi tiết
5m12 5m8,st4sao lv100 cs ngon ...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 74

220,000đ

MÃ SỐ: 2153

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 57

Xem chi tiết
2m12 full 10,st ftb,hết yên...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 57

101,000đ

MÃ SỐ: 2152

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 70

Xem chi tiết
3m12 full 8,st lv100 tb0220,2s...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 70

130,000đ

MÃ SỐ: 2151

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 66

Xem chi tiết
vk12 1m7 full 8,9,10,ko sói,2m...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 66

110,000đ

MÃ SỐ: 2149

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 110

Xem chi tiết
4m15 4m14 2m12,7m TL6466666,yy...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 110

1,200,000đ

MÃ SỐ: 2148

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

Xem chi tiết
7m14 2m12 1m10,6m TL716661,yy6...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

600,000đ

MÃ SỐ: 2147

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 90

Xem chi tiết
3m14 full 12,vkTL0,GT5,yy2,sx5...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 90

440,000đ

MÃ SỐ: 2146

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 77

Xem chi tiết
3m12 max buff...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 77

140,000đ