Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 1445

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 71

Xem chi tiết
vk9 full9...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 71

101,000đ

MÃ SỐ: 1444

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

Xem chi tiết
vk13 tl5 full10...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

200,000đ

MÃ SỐ: 1443

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 85

Xem chi tiết
vk12 full10...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 85

200,000đ

MÃ SỐ: 1442

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 76

Xem chi tiết
full14 5m tl soi 5sao ftb con ...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 76

590,000đ

MÃ SỐ: 1441

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 89

Xem chi tiết
4m14 full 12 cả vk,st lv100 tb...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 89

450,000đ

MÃ SỐ: 1440

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 80

Xem chi tiết
8m12 cả vk 2m8,yy2,st lv100 fu...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 80

300,000đ

MÃ SỐ: 1439

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 76

Xem chi tiết
TIÊU 76 VK10 FULL10 2M12 SÓI N...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 76

150,000đ

MÃ SỐ: 1438

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 63

Xem chi tiết
5 đồ 11 có sx...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 63

101,000đ

MÃ SỐ: 1437

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

Xem chi tiết
7 món 13 3 món 12 9 món tl sói...

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

1,200,000đ

MÃ SỐ: 1436

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 70

Xem chi tiết
vk tl0 có sói...

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 70

150,000đ

MÃ SỐ: 1435

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 78

Xem chi tiết
2 món 14 full12 có sói 2 sao 8...

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 78

399,000đ

MÃ SỐ: 1434

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 75

Xem chi tiết
full8 có sói max buff...

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 75

101,000đ

MÃ SỐ: 1433

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 67

Xem chi tiết
vk tl5 có sói max sách...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 67

150,000đ

MÃ SỐ: 1432

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 79

Xem chi tiết
3 món 12 full8 có sx...

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 79

150,000đ

MÃ SỐ: 1431

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

Xem chi tiết
full8 có sx...

Phái: Quạt

Server: Katana

Level: 70

101,000đ

MÃ SỐ: 1430

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 70

Xem chi tiết
gần full10 có sói...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 70

101,000đ