Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 979

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 67

Xem chi tiết
2m12 full 8,10,st 2tb,9m yên...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 67

140,000đ

MÃ SỐ: 975

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 61

Xem chi tiết
6m14 cả vk,4m12,6m TL 7,st5sao...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 61

700,000đ

MÃ SỐ: 974

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

Xem chi tiết
Kiếm 81 9m12 cả vk 1m8,st 2sao...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

320,000đ

MÃ SỐ: 971

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

Xem chi tiết
full 14,full TL 2mTL1.3,full T...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

1,700,000đ

MÃ SỐ: 959

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 60

Xem chi tiết
vk12 full8...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 60

140,000đ

MÃ SỐ: 956

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 115

Xem chi tiết
full 14 8 món tl có sx5sao 9 s...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 115

1,299,000đ

MÃ SỐ: 955

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 73

Xem chi tiết
vk tl6 có sói 9 sách...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 73

150,000đ

MÃ SỐ: 945

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 59

Xem chi tiết
full12...

Phái: Cung

Server: Bokken

Level: 59

350,000đ

MÃ SỐ: 941

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

Xem chi tiết
full12...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

350,000đ

MÃ SỐ: 940

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 63

Xem chi tiết
vk12 full13...

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 63

350,000đ

MÃ SỐ: 931

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 46

Xem chi tiết
full8...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 46

100,000đ

MÃ SỐ: 930

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 73

Xem chi tiết
full8...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 73

100,000đ

MÃ SỐ: 921

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 68

Xem chi tiết
4m12 cả vk,st full tb,8stn,2sk...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 68

200,000đ

MÃ SỐ: 920

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 112

Xem chi tiết
2m14 8m12 cả vk,st5sao tb2343,...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 112

600,000đ

MÃ SỐ: 919

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 89

Xem chi tiết
5m14 5m12 cả vk,GTTL5,yy5,sx f...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 89

440,000đ

MÃ SỐ: 917

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 73

Xem chi tiết
7m12 cả vkTL6,st 2tb13,190m yê...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 73

270,000đ