Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 1429

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 59

Xem chi tiết
3 món 12 full8 có sói...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 59

150,000đ

MÃ SỐ: 1428

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 99

Xem chi tiết
vk14 tl6 4mtl5 gang tl6 yotoi...

Phái: Kiếm

Server: Bokken

Level: 99

800,000đ

MÃ SỐ: 1427

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

Xem chi tiết
KIẾM 69 VK12 FULL8 CÓ SX...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 69

150,000đ

MÃ SỐ: 1426

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 66

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 66

49,999đ

MÃ SỐ: 1425

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

Xem chi tiết
Dao 70 vk12 tl6 full12 5m tl s...

Phái: Đao

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

500,000đ

MÃ SỐ: 1424

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 66

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 66

49,999đ

MÃ SỐ: 1423

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

49,999đ

MÃ SỐ: 1422

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 64

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 64

49,999đ

MÃ SỐ: 1421

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

49,999đ

MÃ SỐ: 1420

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

49,999đ

MÃ SỐ: 1419

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

49,999đ

MÃ SỐ: 1418

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

49,999đ

MÃ SỐ: 1417

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

49,999đ

MÃ SỐ: 1416

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

Xem chi tiết
....

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 65

60,000đ

MÃ SỐ: 1415

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 99

Xem chi tiết
vk15 1m14,full 12,vkTL6,GT5,bù...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 99

550,000đ

MÃ SỐ: 1413

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 90

Xem chi tiết
4m14 cả vk,full 12,gtTL4,yy3,s...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 90

500,000đ