TÀI KHOẢN NINJA SỐ #956

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 115

Thông tin: full 14 8 món tl có sx5sao 9 sách 4 bánh (Nick này chỉ bán, không trao đổi với nick của khách)

1,299,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 115

Thông tin: full 14 8 món tl có sx5sao 9 sách 4 bánh (nick ko bán trả góp, ko trao đổi với nick của khách)