TÀI KHOẢN NINJA SỐ #959

NINJA SCHOOL

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 60

Thông tin: vk12 full8 (Nick này chỉ bán, không trao đổi với nick của khách)

140,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 60

Thông tin: vk12 full8 (nick ko bán trả góp, ko trao đổi với nick của khách)

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: