TÀI KHOẢN NINJA SỐ #974

NINJA SCHOOL

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

Thông tin: Kiếm 81 9m12 cả vk 1m8,st 2sao 3tb264,4m yên (Nick này chỉ bán, không trao đổi với nick của khách)

320,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

Thông tin: Kiếm 81 9m12 cả vk 1m8,st 2sao 3tb264,4m yên (nick ko bán trả góp, ko trao đổi với nick của khách)

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: