Tổng hợp dịch vụ Ninja School

 

1. Bán xu ninja

Chi tiết nhắn tin fb hoặc sđt admin.

2. Bán lượng ninja

Chi tiết nhắn tin fb hoặc sđt admin.

3. Dịch vụ up thuê

Chi tiết nhắn tin fb hoặc sđt admin.

4. Làm nhiệm vụ thuê

Chi tiết nhắn tin fb hoặc sđt admin.

5. Bán nick chứa lượng

Chi tiết nhắn tin fb hoặc sđt admin.