Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
cung 70 sv4 11 sách 20 bánh sx tl62 đủ điểm mắt 4...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
410,000đ
kunai 110 sv2 vk mcs 7m16 8stn 16 bánh sx tl6666 330m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,270,000đ
tieu 98 sv2 vk16 mcs 11 sách 20 bánh sx tl6666 200m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
940,000đ
kunai 59 sv2 11 sách 20 bánh xm tl5665 320m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
kiem 91 sv1 set 16 vk mcs 11 sách 20 bánh sx tl6966 1 tỉ 300m y...
Cấp độ: 91
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,900,000đ
Phân thân Tiêu lv100 vk16 f12 - rương max - 1k lượng...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,560,000đ
Vũ khí 16 - sói 5sao - chưa rename...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
780,000đ
Cải trang santa - max túi vải 4...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
nam nhím 1 nhân vật - cải trang pha lê...
Cấp độ: 81
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
155,000đ
Nam nhím - sói lv100 ngon - 2mtl...
Cấp độ: 84
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
155,000đ
kunai 65 sv7 8stn 20 bánh...
Cấp độ: 65
Sever: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
kiem 72 sv3 vk+gt+yr tl4 32m yên...
Cấp độ: 72
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
cung 70 sv2 vk14 11 sách sx tl3333...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
cung 113 sv2...
Cấp độ: 113
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
190,000đ
Nam nhím 1 nhân vật - chưa đổi tên...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
dao 130 sv3 vk mcs 8stn sx tl6666 445m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
520,000đ
kiem 90 sv1 11 sách sói tl3523...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
tiu 99 sv1 vk14 8stn 18 bánh 200m yên 60% mắt...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
kiem 69 sv1 vk mcs 8stn sx tl6764 70m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
kunai 103 sv1 vk mcs 8stn 2b sói tl4655 116m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
330,000đ