Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
tieu 130 sv5 yoroi tl6 sx lv100 5sao tl2333 còn 146m yên max sk...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
740,000đ
quạt 130 sv5 vk14 mcs yori tl5 học 11 sách sx lv100 5sao tl4444...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
770,000đ
tieu 130 sv1 sx lv100 5sao tl5545 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,170,000đ
dao 79 sv2 vk mcs học 8stn sói lv100 5sao tl5766 còn 17m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
660,000đ
dao 79 sv5 học 8stn 1skn 1b sx lv100 5sao tl1432 còn 80m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
tieu 70 sv1 set mcs 1v4 còn 285m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,800,000đ
quạt 130 sv4 sx lv100 5sao tl6555 còn 292m yên max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,550,000đ
tieu 60 sv5 hojc 8stn sx lv100 tl5655 còn 6m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
590,000đ
tieu 130 sv2 sx lv100 5sao tl5555 max skill910x còn 100m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,830,000đ
quat 117 sv3 vk+gt+quần+bội tl0 học 11 sách sói lv100 tl0321 cò...
Cấp độ: 117
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
tiêu 79 sv1 4m13 6m12 vk găg yr tl5 bội tl5 11 sách 1 bánh sói ...
Cấp độ: 79
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
cung 121 sv1 5m12 cả vk f9 yr tl6 11 sách 4 bánh sói 3 sao cs...
Cấp độ: 121
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
420,000đ
tieu 97 sv1 còn 147m yên...
Cấp độ: 97
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
kiem 85 sv4 sói lv100 3sao còn 7m yen...
Cấp độ: 85
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
kuani 90 sv5 học 4stn sói tl23 còn 13m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
cung 103 sv1 yooi tl5 học 8stn sói tl223 có skil10x còn 71m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
đao 90 sv3 học 8stn sói lv100 5sao tl1622 còn 64m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
420,000đ
tieu 103 sv4 2 bánh sx tl3433 còn 121m yên có skil10x...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
340,000đ
tieu 83 sv4...
Cấp độ: 83
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
dao 51 sv2 học 8stn ttgt...
Cấp độ: 51
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT:
170,000đ