Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
tieu 48 sv5 vk tl6 8stn 2b sói tl2634 28m yên...
Cấp độ: 48
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
kiem 71 sv4 vk mcs tl4 11m yên...
Cấp độ: 71
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kun ai 46 sv4 vk mcs 8stn 96m yên...
Cấp độ: 46
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
130,000đ
tỉu 130 sv1 10 sách max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
480,000đ
quat 99 sv3 8stn sói tl3564 max skil9x...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
tieu 103 sv4 7m14 cả vk sx tl3445 80m yên có skil10x...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tieu 98 sv1 vk16 set 14 11 sách 8 bánh 410m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,250,000đ
dao 99 sv2 8stn 10bbh 95 lượng 340m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
650,000đ
Ac 3 cải trang , xe máy bốc đầu đủ điểm mắt 5...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
vk14 tl6 full13 full tl6...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 60
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ
cung 70 sv1 10 sách 20 bánh sói tl6666 330m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
270,000đ
tieu 106 sv4 10 sách sx tl2542 co skil10x...
Cấp độ: 106
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
530,000đ
tieu 99 sv1 11 sáh 16 bánh sói tl6966 1 tỉ 350m yên ngọc 5v4 2v...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
kiem 90 sv2 yoroi tl6 vk mcs 8stn 20 bánh sx tl6666 1 tỉ 160m y...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,020,000đ
mắt 3,4m15 full 14,sx5sao tb0100,4m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
720,000đ
vk16 full 14,sx5sao tb3446...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
930,000đ
1m16 2m15 full 14,sx5sao tb2656...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
mắt 4, full 14,sx5sao tb6766,89m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
vk14 full 8,sx lv100 tb0066...
Cấp độ: 92
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ