Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
vk15 1m14 full 12,sx5sao 2cm tb3433,28m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
650,000đ
keim 102 sv6 195m yên...
Cấp độ: 102
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
kunai 85 sv1 vk tl3 gt tl4 sx tl1353 108m yên 4stn...
Cấp độ: 85
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kiem 69 sv3 vk mcs 11 sách sói tl5665 710m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
kunai 81 sv1 8stn 1b 60m yên...
Cấp độ: 81
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
190,000đ
kiem 79 sv1 vk14 mcs 8stn 61m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
tieu 103 sv2 ngọc 1v4,2v3 11 sách sx tl3664 368m yên max skil9x...
Cấp độ: 103
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,050,000đ
tieu 130 sv4 sói tl6666 1 ti 634m yên 1220 rhd 9x max skiil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
full 13 cả vk 3m12,sx tb2222,61m yên...
Cấp độ: 101
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
vk14 full 12,sx5sao víp tb2652...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
1m14 4m13 full 12,sx5sao víp tb5666,56m yên...
Cấp độ: 117
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tiêu sv7 vk14 7 món 12 8stn...
Cấp độ: 60
Sever: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
7m12,st lv100 tb0533,15m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
mắt 3,full 14,st 2cm tb0300...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
full 12 1m8,st tb1331,90m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
quat 113 sv3 4stn 2skn 218m yên...
Cấp độ: 113
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
kuani 101 sv1 283m yên...
Cấp độ: 101
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
160,000đ
quạt 90 sv1 sx 5sao tl1331 có sói 2cm tc nđ 11 sách...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
270,000đ
tieu 79 sv1 yori tl3 7stn 2skn 5m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
tieu 130 sv2 sx lv100 5sao tl6666 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ