Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
Kiếm 80 2m16 full 14 , 7mtl , siêu xe 5s ngon , 2 cải trang vĩn...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
Kunai 81 6m12 4m9 , 2mtl , sói 5s ngon , 86m yên...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
195,000đ
Kunai 99 vk14 f13 , 2mtl , 8stn...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
195,000đ
tieu 59 sv2 vk14 mcs 8stn 4bbh...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ
quat 130 sv4 vk mcs 10 sách 10bbh sx tl6666...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
530,000đ
tieu 70 sv4 8stn 20 bánh xm tl3633...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
kunai 59 sv6 vk14 mcs 11 sách 20 bánh sói tl51 44m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
410,000đ
kiem 90 sv6 vk16 mcs 11 sách sói tl6966 350m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,170,000đ
kunai 103 sv1 1m16 set 14 vk mcs 11 sách 10bbh xm tl6666 270m y...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
740,000đ
kiem 130 sv5 8stn sx tl5655 820m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
cung 90 sv1 vk16 mcs 11 sách 20 bánh sói tl6969 100m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai 60 sv4 vk mcs 11 sách 15 bánh sói tl6666 42m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
kiem 99 sv6 vk mcs 11 sách 6bbh 2bpl sx tl5746 42m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
Kunai 59 6m12 3m10 1m8 , 3mtl5 , sói ftbs , 8stn...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
Kiếm 69 7m12 2m8 1m11 , 4mtl , sói 2s lv100 ngon , 8stn...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
kiem 69 sv4 vk14 8stn 50m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
quat 130 sv1 11 sách sói tl5666 50m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
kunai 83 sv1 vk14 11 sách sói tl1433 90m yên...
Cấp độ: 83
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
190,000đ
kunai 121 sv1 7m14 cả vk mcs vk mcs sói tl1442 67m yên...
Cấp độ: 121
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
tieu 90 sv3 6m16 cả vk mcs 8stn 10bbh sói tl6666 860m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,940,000đ