Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
3 món +15 ,6 món +14 ,1 món +16, max sách ,9 bánh ,siêu xe 5 sa...
Cấp độ: 110
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,750,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
2 món +14 ,8 món +12...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
520,000đ
vu khí +12...
Cấp độ: 44
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
sét +12 ,siêu xe 5 sao ngon, 8 sách tbs2345...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
370,000đ
vũ khí +16 MCS ,6 món +14 ,3 món +12...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,650,000đ
vk13 2m14 full 12,sx5s tb5666,max sách,7m yên,có skill 10x...
Cấp độ: 116
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
full 12 3m8,trâu tb3333,8stn,1skn,12m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
1m14 3m13 cả vk full 12,st 2sao tb4554,8stn,3m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
1m14 full 12 3m8,sd tb0600,max sách,70m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
2m12 full 8,sd tb0201,2stn,1m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Tone
Class: Đao
TTGT: Không
130,000đ
3m12 full 8,st tb3755,8stn,101m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
mắt 2,3m14 full 12,st5s tb2442...
Cấp độ: 91
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
MẮT 3,7M14 3M12,SX5S TB4446,8STN,275m YÊN,CÓ KILL 10X,pt tiêu 4...
Cấp độ: 130
Sever: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
1,250,000đ
full 12 3m8,st2sao tb1442,4stn,46m yên...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
mắt 3,3m14 full 12,st víp tb1653,3stn,80m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
vk12 full 8,sd víp tb5666,8stn,7m yên...
Cấp độ: 40
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
full 12,sx5s 2cm tb0220,hết yên...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ