Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
quat 59 sv4 vk mcs 11 sách 20 bánh sói tl5555 120m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
830,000đ
kiem 109 sv3 vk mcs 11 sách có skil10x...
Cấp độ: 109
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
tieu 70 sv3 8stn sói tl1233 26m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
tiu 120 sv3 11 sách sói tl2455 max skil910x...
Cấp độ: 120
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ
tieu 103 sv6 nic 1nv...
Cấp độ: 103
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
kiem 103 sv 6 vk14 28m yên nic 1nv...
Cấp độ: 103
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
dao 90 sv1 vk16 mcs sói tl6746 790m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
3,150,000đ
kiem 104 sv6 102m yên...
Cấp độ: 104
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
kiem 103 sv4 vk mcs 11 sách sói tl6666 600m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
830,000đ
kunai 110 sv2 vk mcs 11 sách sx tl4555 1 tỉ 150m yên 93tnp max ...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
880,000đ
cung 100 sv3 học 8stn 2skn sx tl6332 còn 35m yên 40 lg có skil1...
Cấp độ: 100
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
vk8 full8...
Cấp độ: 74
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
vk12 full10...
Cấp độ: 72
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
kiem 98 sv4...
Cấp độ: 98
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
quat 86 sv1 vk+yoroi tl6 gt tl5 8stn 1b sói tl522 20m yên 25lg...
Cấp độ: 86
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
220,000đ
tieu 59 sv4 vk mcs 11 sách 15 bánh sói tl667 250m yên 195 lượng...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,050,000đ
cung 59 sv4 vk mcs 11 sách 10bbh sói tl5655 78m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,380,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 82
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 85
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
220,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
280,000đ