Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 70
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
....
Cấp độ: 72
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ
mắt 4,2m15 full 14 2m12,sx5s víp tb2643...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
vk14 full 12,st tb623...
Cấp độ: 80
Sever: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
vk12 full 8,sd tb0300...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
vk12 full 8,sd tb0300...
Cấp độ: 42
Sever: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
full 14 2m12,st5s víp tb4666,15m yên...
Cấp độ: 69
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
9 món +14 , 1 món +12 ,8 sách ,sói 5 sao ngon tbs5555 ,rương 26...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
5 món +14 ,5 món +12 ,8 sách ,10 bánh ,siêu xe 5 sao ,rương 2ty...
Cấp độ: 115
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
4 món +12 ,1 món +15 ,5 món +14 ,max sách ,3 bánh ,siêu xe 5 sa...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
vũ khí +14 ,9 món +12 ,9 sách, siêu xe 5 sao ngon,tbs1326...
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
vũ khí +15 ,1 món +14 ,8 món +12 ,siêu xe 5 sao ngon , rương 4...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
vũ khí +14 ,6 món +12 ,max sách ,max bánh ,...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
9 món +12 ,1 món +14 ,max sách ,sói 5 sao ngon tbs2546...
Cấp độ: 79
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
sét +12 ,8 sách...
Cấp độ: 75
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
7 món +12 ,3 món +14 ,8 sách , rương 143tr yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
370,000đ
2 món +12 ,8 sách ,sói 2cm ngon...
Cấp độ: 58
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
5 món +14 ,4 món +12 ,sét MCS...
Cấp độ: 58
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
sét +12 ,8 sách ,siêu xe 5 sao ngon tbs0416 ,rương 39tr yên...
Cấp độ: 78
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
3 món +12 ,8 sách ,10 bánh ,tbs6669 ,rương 192tr yên , ngọc 1 v...
Cấp độ: 47
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ