Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
cung 97 sv1 học 2stn còn 22m yên...
Cấp độ: 97
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
260,000đ
kunai 100 sv5 vk mcs học 8stn sói tl211 còn 100m yên có skil10x...
Cấp độ: 100
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
380,000đ
tieu 89 sv4 sói 2sao tl2542 rương đá 789 còn 20m yên...
Cấp độ: 89
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
175,000đ
quạt 99 sv1 yoroi tl5 học 8stn 1skn 1b sói lv100 tl2522 còn 7m ...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
quạt 100 sv3 học 11 sách còn 49m yên sx lv100 tl2332...
Cấp độ: 100
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
310,000đ
kiem 112 sv1 gt tl6 vk tl5 yori tl6 học 11 sách sx lv100 5sao t...
Cấp độ: 112
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
kiem 60 sv5 học 3stn 1b sx lv100 tl1321 còn 12m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
dao 42 sv4 vk mcs tl6 học 8stn sói tl1522 còn 10m yên...
Cấp độ: 42
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
190,000đ
sét +16 , full tinh luyện 9 ,tbs9999 ,phân thân tiêu lv108...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
10,500,000đ
sét +14 ,full tinh luyện , TTGT lv27 ,có thần thú ,rương 500tr ...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT:
2,800,000đ
3 món +12...
Cấp độ: 100
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
2 món +15 ,7 món +14 , 1 món +12 ,sói 5 sao ngon ,tbs5566...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
920,000đ
full 12,sd tb1622,7stn,1m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
full 12,st tb2633,8stn,7m yên...
Cấp độ: 49
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
470,000đ
MẮT 2,FULL 14,8STN,CÓ SKILL 10X,PT TIÊU 80 VK14,CÓ SX5S 8STN,38...
Cấp độ: 103
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,100,000đ
dao 39 sv4 học 8stn sói tl31...
Cấp độ: 39
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
135,000đ
dao 39 sv4 học 11 sách sói tl451...
Cấp độ: 39
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
135,000đ
tieu 107 sv1 học 11 sách sx lv100 tl432 max skil9x có skil10x c...
Cấp độ: 107
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
380,000đ
Tiêu 59 vk+12 tl6, full 8 , sói tb tc hp...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
kunai 74 sv2 học 2stn sói tl222 còn 124m yên...
Cấp độ: 74
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
101,000đ