Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
kiem 130 sv1 ttgt vk mcs 11 sách 20 bánh sói tl6968 73m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT:
5,000,000đ
kunai 130 sv1 vk mcs 11 sách 20 bánh sói tl8998 13v6...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
10,850,000đ
tieu 130 sv1 vk16 11 sách 20 bánh sx tl6636 58m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
cung 110 sv1 8stn 20 bánh sói tl7779 130m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
830,000đ
tieu 130 sv2 set 16 8stn 10bbh...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,200,000đ
Kunai 93 1m16 vk15 f12 , xe máy lv100 , 249m yên...
Cấp độ: 93
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
275,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
900,000đ
Tiêu 79 full15 , sói ngon , nam nhím 1 nhân vật...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
620,000đ
kunai 59 sv1 vk mcs 8stn 14 bánh xm tl6966 187m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,550,000đ
quat 59 sv2 vk mcs 11 sách 15 bánh sói tl6666 145m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
880,000đ
cung 81 sv4 vk14 mcs 10 sách 4b sói tl1323 70m yên...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
240,000đ
tieu 110 sv2 8stn sói tl4555...
Cấp độ: 110
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
cung 98 sv2 vk mcs 11 sách 20 bánh sói tl4655...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
kiem 110 sv1 vk16 mcs 8stn 19 bánh sói tl5743 1 tỉ 40m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,520,000đ
kiem 90 sv1 8stn sx tl1536...
Cấp độ: 90
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
760,000đ
tieu 99 sv6 11 sách 20 bánh sx tl3633 70m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
670,000đ
Cung 99 full 14 , 8mtl , sói 5s ngon , max sách 10bbh , pt tiêu...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
620,000đ