Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
nam nhím...
Cấp độ: 40
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
dao 59 sv2 vk mcs 11 sách 3bbh sói tl2224...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
190,000đ
tieu 60 sv4 vk16 mcs 11 sách 10bbh sx tl3633 130m yên...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
930,000đ
tieu 80 sv4 vk16 11 sách 10bbh sói tl3633...
Cấp độ: 80
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
770,000đ
Hàng săn boss - ngọc 1v6 stcm, 6v3 1v2 1v1...
Cấp độ: 60
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
Nam nhím - vk14 - siêu xe lv100 ngon...
Cấp độ: 68
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
Cải trang jirai - có xe máy 2cm tc cst...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
245,000đ
tieu 99 sv3 vk mcs 8stn 160m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
190,000đ
tieu 90 sv2 vk14 10 sách 80m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
260,000đ
tieu 98 sv2 vk16 mcs 11 sách 20 bánh sx tl6666 200m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
940,000đ
kunai 59 sv2 11 sách 20 bánh xm tl5665 320m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
kunai 65 sv7 8stn 20 bánh...
Cấp độ: 65
Sever: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
cung 70 sv2 vk14 11 sách sx tl3333...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
cung 113 sv2...
Cấp độ: 113
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
190,000đ
dao 130 sv3 vk mcs 8stn sx tl6666 445m yên...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
520,000đ
Vũ khí +14 , 4mtl...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
135,000đ
dao 90 sv2 vk mcs 11 sách 10bbh sx tl1444 600m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
440,000đ
kiem 102 sv1 nic 1nv 37m yên...
Cấp độ: 102
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
dao 59 sv4 vk14 mcs 8stn 120m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
cung 130 sv2 vk mcs 10 sách 16 bánh...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
3,050,000đ