Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
rương 18tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
rương 82tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
12tr yên...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
160,000đ
sét +12 , 8 sách , mắt 3...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
470,000đ
sét +12 ,max sách ,11 bánh ,tbs6669 ,rương 298tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
3 món +14 cả vk ,7 món +12 ,8 sách ,sói 5sao ngon tbs3434 ,rươn...
Cấp độ: 70
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
full máp ,max buff...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
vũ khí +16 ,sét +14, 8sach ,4 bánh ,sói 5 sao ngon tbs6666...
Cấp độ: 129
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,700,000đ
9 món +12 ,max sách ,2 bánh ,tbs5566 ,rương 200tr yên...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
470,000đ
4 món +12 ,siêu xe 2cm ngon , rương 202tr yên...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
7 món +14 ,3 món +12 ,8 sách ,sói 5 sao ngon ,rương 700tr yên...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
3 món +12 ,8 sách...
Cấp độ: 60
Sever: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
180,000đ
vũ khí +14 ,sét +12 ,siêu xe 2sao ngon ,rương 396tr yên...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
320,000đ
2 món +15 ,3 món +16 ,5 món +14 ,max sách ,siêu xe 5sao ngon tb...
Cấp độ: 98
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
Vũ khí +14 đồ 4m14 f12, 4mtl6 yy6 , mắt 2, sói 5s 2cm tc kh ftb...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
Vũ khí +14 đồ 7m15 3m14 , 7mtl 6866666 yy6 , mắt 3 , sói 5s 2cm...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,750,000đ
Vũ khí +14 đồ 4m14 , 7mtl 8856566 yy5, sx 5s 2cm né hp ftbs 556...
Cấp độ: 110
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,450,000đ
8 sách 10 bánh băng hoả...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,500,000đ
sx 5sao vip 11 sach 10 bbh , đủ điểm mắt 4 , 1 tỷ 4 yên...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
ttgtc10...
Cấp độ: 87
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT:
430,000đ