Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
full 12,st tb2442,16m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
270,000đ
Kunai 90 f14 2m15, 7mtl , m2 , sói 5s 2cm tc cx ftbs , max sách...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
935,000đ
full 12 2m8,xe tb22,31m yên...
Cấp độ: 85
Sever: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
2m16 full 14,st5sao tb3634,3m yên...
Cấp độ: 100
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
full 14,sx5sao tb3653,gần 2 tỷ yên...
Cấp độ: 99
Sever: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
cải trang vv, vk16 3m15 full 14,st5sao tb2333,mắt 3,10m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
820,000đ
vk14 full 12 13,st tb3535...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
140,000đ
vk14 full 12 13,st tb3535...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
3m12 full 10 1m9,26m yên...
Cấp độ: 78
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
mắt 3,vk14 full 12 1m11 1m10,st víp tb2222,2m yên...
Cấp độ: 62
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
190,000đ
mắt 4,vk14 full 12,st5sao víp tb5666...
Cấp độ: 50
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
720,000đ
2m15 full 14 1m12,sx5sao víp tb3534...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
kunai 49 sv5 vk mcs 8stn sói tl6666...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
320,000đ
kiem 90 sv7 vk mcs 8stn 15 bánh sói tl6666 230m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
860,000đ
kunai 130 sv1 vk14 mcs 8stn sx tl3436 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
dao 130 sv3 vk mcs 11 sách 10bbh sói tl4654 max skil910x...
Cấp độ: 130
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
720,000đ
full 14 vk12,st2sao víp tb3554...
Cấp độ: 60
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
mắt 4,vk15 full 14,st5sao víp tb6666...
Cấp độ: 60
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
3m16 full 14,sx5sao víp tb3643,13m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
full 12,trâu tb3633...
Cấp độ: 49
Sever: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ