Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
510,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
vk16 4 mon 15 full14...
Cấp độ: 79
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,420,000đ
tieu 130 sv1 11 sách 10bbh 80m yên max skil910x ttgt...
Cấp độ: 130
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT:
1,500,000đ
dao 103 sv1 vk mcs 11 sách 20 bánh sx tl6666 660m yên có skil10...
Cấp độ: 103
Sever: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
kiem 79 sv4 vk mcs 8stn 8bpl 5bbh sx tl4643...
Cấp độ: 79
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
830,000đ
kiem 90 sv4 8stn 10bbh 2bpl sói tl2654 400m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
tieu 59 sv4 7m14 vk mcs 8stn 17 bánh sói tl4665 200m yên...
Cấp độ: 59
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,270,000đ
tieu 90 sv2 vk16 mcs 8stn 20 bánh sói tl3646 1 tỉ 328m yên max ...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,440,000đ
quat 87 sv6 37m yên...
Cấp độ: 87
Sever: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
160,000đ
tieu 78 sv4 11 sách sx tl332 180m yên...
Cấp độ: 78
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kunai 50 sv4 nic 1nv 8stn 3b 126m yên...
Cấp độ: 50
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
310,000đ
quat 73 sv4 vk tl3 34m yên...
Cấp độ: 73
Sever: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
kỉm 74 sv4 vk+gt tl5 8stn 7m yên...
Cấp độ: 74
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
100,000đ
kiem 90 sv2 vk16 mcs 11 sách 20 bánh sói tl6666 176m yên...
Cấp độ: 90
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,830,000đ
tieu 109 sv2 xe tl5666 max skil9x có skil10x...
Cấp độ: 109
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,070,000đ
sét +14 ,8 sách ,19 bánh ,siêu xe 5sao ngon rương 120tr yên...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
vũ khí +15 ,2 món +16 ,7 món +14 ,max sách ,max bánh ,sói 5sao ...
Cấp độ: 99
Sever: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
9 món +14 ,1 món +16 ,max sách ,10 bánh bh ,sói 5sao ngon tbs67...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,550,000đ
8 món +14 ,2 món +12 ,9 sách ,10 bánh băng hoả ,xe máy 5sao ngo...
Cấp độ: 58
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ