Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
max buff ,full máp...
Cấp độ: 77
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
90,000đ
7 món +12 ,4 sách ,sói ngon lv100 ,tbs1444...
Cấp độ: 88
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
vũ khí +14 ,3 món +12 ,sói ngon lv100 ,max sách ,sắp có mắt ,tb...
Cấp độ: 59
Sever: Tone
Class: Cung
TTGT:
600,000đ
9 món +13 ,1 món +14 , 8 sách ,có skill 10x...
Cấp độ: 109
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
4 món +12 ,8 sách ,siêu xe 5 sao ngon ,rương 122tr yên , có ski...
Cấp độ: 112
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
5 món +12 ,4 món +14 ,bùa +16 ,rương có vk 7x +14, sói 5 sao ng...
Cấp độ: 103
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
7 món +12 ,1 món +14 ,2 món +15 ,găng tl4 rương 94tr yên...
Cấp độ: 116
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
5 món +12 ,max sách ,siêu xe 5 sao ngon...
Cấp độ: 85
Sever: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
5 món +12 , găng tl4...
Cấp độ: 82
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
2 món +12...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
3 món +12 ,8 sách ,sói ngon tbs3646 ,rương 148tr yên...
Cấp độ: 42
Sever: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
9 món +14 ,1 món +16 ,full tinh luyện ,max sách ,10 bánh BH ,só...
Cấp độ: 130
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,400,000đ
4 món +12 ,4 món +11 ,vk tl4 ,8 sách...
Cấp độ: 67
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
2 món +12 ,có mắt 2...
Cấp độ: 98
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
9 món +12 ,8 sách ,11 bánh ,sói 3 sao ,rương 25tr yên...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 79
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
max buff ,full máp...
Cấp độ: 80
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
3 món +12 ,max sách...
Cấp độ: 49
Sever: Sanzu
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
3 món +12 ,siêu xe ngon rương 97tr yên...
Cấp độ: 96
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
2 món +14 ,8 món +12 ,full tinh luyện, sói 5 sao ngon ,max sách...
Cấp độ: 70
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
950,000đ