Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Tất cả
max buff...
Cấp độ: 75
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 49
Sever: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
160,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 95
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
240,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 42
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
max buff...
Cấp độ: 76
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
max buff...
Cấp độ: 74
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
max buff...
Cấp độ: 74
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Sanzu
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 74
Sever: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 99
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
soi 2cm...
Cấp độ: 69
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
160,000đ
tieu 70 sv1 vk mcs học 4stn sói tl6444 còn 45m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
430,000đ
cung 83 sv1 còn 39m yên...
Cấp độ: 83
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
120,000đ
tieu 85 sv4 còn 24m yên...
Cấp độ: 85
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
145,000đ
tieu 59 sv5 vk tl6 sói tl44...
Cấp độ: 59
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ
kuanii 50 sv1 vk mcs tl6 tb tl6543 còn 35m yên...
Cấp độ: 50
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ