Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :
- Shop Hỗ Trợ Trả Góp:

Tất cả
tieu 115 sv3 8stn sói tl5666 110m yên...
Cấp độ: 115
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
440,000đ
kiem 90 sv5 vk mcs 11 sách 10bbh sx tl622...
Cấp độ: 90
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
410,000đ
Full 15 - sx 5sao...
Cấp độ: 118
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
quat 70 sv6 11 sách 10bpl 47m yên...
Cấp độ: 70
Sever: Tone
Class: Quạt
TTGT: Không
190,000đ
cung 110 sv1 11 sách 20 bánh vk mcs sx tl6666 60m yên...
Cấp độ: 110
Sever: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
530,000đ
dao 103 sv4 9m14 cả vk mcs 8stn 50m yên...
Cấp độ: 103
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
kiem 124 sv3 11 sách sói tl4666 520m yên...
Cấp độ: 124
Sever: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 70
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
tieu 99 sv1 5m16 ca vk 11 sách 20 bánh sx tl6867 60m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
Tiêu 81 full 14 15 1m13...
Cấp độ: 81
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
280,000đ
ac up tnp ngon...
Cấp độ: 110
Sever: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
tieu 99 sv5 11 sách 5bpl sói tl6666 70m yên...
Cấp độ: 99
Sever: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
kiem 98 sv7 3m16 cả vk mcs 8stn sói tl6666 1 tỉ 100m yên...
Cấp độ: 98
Sever: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 90
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
Chi tiết xem ảnh...
Cấp độ: 130
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
tieu 111 sv4 11 sách 10bbh sói tl3633 300m yên...
Cấp độ: 111
Sever: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
460,000đ
kunai 85 sv1 vk tl3 gt tl4 sx tl1533...
Cấp độ: 85
Sever: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
dao 95 sv4 vk+gt tl3 xm tl2331...
Cấp độ: 95
Sever: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
160,000đ
Kiếm 69 ngon - siêu xe 5sao - cải trang jirai...
Cấp độ: 69
Sever: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ