TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10669

Trở lại
1,600,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Shuriken & Tessen

Level: 126

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 8 món +14 ,2 món +16 ,8 sách ,2 bánh ,siêu xe 5 sao ngon tbs5666, rương 226tr yên ,321 lượng

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: