TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10717

Trở lại
320,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 49

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: 9 món +12 ,max sách ,2 bánh ,tbs5566 ,rương 195tr yên