TÀI KHOẢN NINJA SỐ #10809

Trở lại
800,000 ATM

Phái: Tiêu

Server: Shuriken & Tessen

Level: 69

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: sét +12 ,sói 5 sao ngon