TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11055

Trở lại
320,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 96

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: sét +12 ,găng tl2 ,3 bánh

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: