TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11057

Trở lại
300,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 70

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: sét +12 ,8 sách ,rương 169tr yên