TÀI KHOẢN NINJA SỐ #11076

Trở lại
5,000,000 ATM

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 99

TTGT: Không

Nick VIP:

Thông tin: vũ khí +14 ,9 món +16 ,max sách ,16 bánh ,phân thân tiêu lv89 ,sói 5 sao ngon tbs9999, có cải trang santa vv