TÀI KHOẢN NINJA SỐ #16803

Trở lại
600,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 130

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: quat 130 sv1 11 sách 20 bánh sx tl6666 236m yên 130lg max skil910x

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: