TÀI KHOẢN NINJA SỐ #57

Trở lại
200,000 ATM

Phái: Kunai

Server: Shuriken & Tessen

Level: 62

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: sói ngon 5sao, 2 mon 12

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: