TÀI KHOẢN NINJA SỐ #6111

Trở lại
1,550,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 115

TTGT:

Nick VIP: Không

Thông tin: sét +14 ,rương 377tr yên ,TTGT lv1