TÀI KHOẢN NINJA SỐ #6114

Trở lại
1,550,000 ATM

Phái: Quạt

Server: Shuriken & Tessen

Level: 130

TTGT:

Nick VIP:

Thông tin: 8 món +15 ,2 món +14 ,TTGT lv15 ,tbs6666