TÀI KHOẢN NINJA SỐ #7342

Trở lại
100,000 ATM

Phái: Kiếm

Server: Shuriken & Tessen

Level: 78

TTGT: Không

Nick VIP: Không

Thông tin: vu khi +12

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: